top of page

Łukasz Rublewski

Od 19 lat zajmuje się Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Założyciel i Prezez firmy Inżynieria BHP Sp. z o. o., której celem jest wspieranie przedsiębiorców w realizacji obowiązków BHP, wynikających z litery prawa oraz pracowników w bezpiecznym i właściwym wykonywaniu swoich zadań w środowisku pracy. Zadania Inżynierii BHP:

  • zapewnienie kompleksowej obsługi BHP dla każdego rodzaju przedsiębiorstw,

  • prowadzenie regularnych szkoleń oraz audytów BHP,

  • przygotowanie do kontroli PIP,

  • nadzorowanie służb BHP funkcjonujących w dużych firmach .

Jednym z celów Inżynierii BHP jest pozyskiwanie dofinansowań na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia służącego poprawie stanu BHP w firmie oraz dofinansowań na cele szkoleniowe i podnoszące kompetencje pracowników, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Oprócz pozyskiwania środków, spółką oferuje również przeprowadzanie profesjonalnych kursów zawodowych dla pracowników.

Dane kontaktowe

Inżynieria BHP Sp. z o. o.

81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 130/9

tel.: 791 550 140; 535 988 543

mail: biuro@inzynieriabhp.pl

contact
bottom of page