top of page

Blok 1

Jerzy Różyk

Oszustwa i wyłudzenia towarów. Siedem grzechów głównych spedytora.

(powtórzenie)

contact

Przyjmujesz zlecenia w „ciemno” i zatrudniasz przewoźników z giełdowych „łapanek”? Twoi pracownicy nie sprawdzają spedytorów, którzy zlecają Ci przewozy i przewoźników, którzy odpowiadają na Twoje giełdowe  oferty?

Jeżeli towar zawsze docierał do właściwych odbiorców, machasz na to ręką. Twoi pracownicy również. Komu by się bowiem chciało bawić w detektywa, skoro pracy jest tak dużo, że nie ma nawet czasu na zjedzenie kanapek.

Problem pojawia się, gdy Twój zleceniodawca po kilku dniach zgłasza Ci, że towar nie dojechał do odbiorcy. Każesz pracownikowi sprawdzić, co z dostawą. Ten wysyła do podwykonawcy mail i czeka. Nie uzyskuje odpowiedzi, więc uruchamia komunikator i pisze. Również nie otrzymuje odpowiedzi. Dzwoni i … słyszy „Przepraszamy nie możemy zrealizować tego połączenia”.

Po dwóch dniach od terminu dostawy już wiesz, że zlecony Ci przewóz 276 sztuk telewizorów powierzyłeś oszustowi. Bierzesz pracownika na dywanik i każesz mu się wyspowiadać. Okazuje się, że dla wyniku i marnych 80 euro marży popełnił on wszystkie siedem grzechów głównych.

Jakie to były grzechy? O tym dowiesz się na szkoleniu.

Blok 2

14-5 bez tła.png

Kary za naruszenia przepisów nakładane na polskich przewoźników

we Włoszech. Jakie prawa przysługują obcokrajowcom i jak skutecznie

odwołać się od nałożonych mandatów.

Adw. Joanna Siemieniak

Obszar północnych Włoch stanowi jeden z najważniejszych szlaków transportowych Europy, z którego korzysta wielu, także polskich przewoźników. Duże natężenie ruchu na drogach tego regionu przekłada się na liczbę wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych. W związku z tym znacznie zaostrzono sankcje za wykroczenia drogowe i naruszenia innych przepisów powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Włoska policja wymierza cudzoziemcom dość dotkliwe kary pieniężne. Nie jest to jednak jedyna sankcja za nieprzestrzeganie przepisów. Nie opłacenie mandatu często skutkuje zatrzymaniem ciężarówki i skierowaniem jej na parking depozytowy. Podobnie w przypadku poważnych naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym. Oprócz mandatu i kosztów parkingu, przewoźnik zostaje zmuszony również do pokrycia kosztów holowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć:

  • Za jakie wykroczenia możesz dostać mandat we Włoszech?

  • Jak postępować przy zatrzymaniu Twojej ciężarówki przez policję?

  • Z jakimi konsekwencjami wiąże się zatrzymanie pojazdu‌ ciężarowego na terenie Włoch?

  • Jak odzyskać pojazd z policyjnego parkingu depozytowego?

  • Jak odwołać się decyzji wydanej przez organ kontroli?

  • Co powinieneś zrobić, gdy otrzymasz włoski mandat do domu w Polsce?

Zapisz się na szkolenie.

bottom of page