top of page

PORADNIK TRANSPORTOWY

Tutaj znajdziesz wiele informacji przydatnych do prowadzenia działalności transportowej i spedycyjnej.  Dowiesz się jaką odpowiedzialność ponosisz, jakie przepisy obowiązują przy wykonywaniu przewozów kabotażowych, jakie powinieneś mieć licencje, co to jest przewoźnik umowny i jakie powinieneś mieć ubezpieczenie.

Za co zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają z polis OCP

Zawarcie umowy ubezpieczenia OCP jest sposobem na zabezpieczanie się przed skutkami szkód oraz przeniesienie na zakład ubezpieczeń ich ciężaru. Tanie polisy nie gwarantują jednak dostatecznej ochrony, co ubezpieczyciele skutecznie wykorzystują i często odmawiają odszkodowań. Istnieje jednak kategoria szkód, za które zakłady ubezpieczeń nie ponoszą odpowiedzialności. Jakie są to szkody? Kiedy odmawianie odszkodowań ma prawne uzasadnienie? Dlaczego polisa OCP nie zawsze gwarantuje pokrycie szkód, którymi przewoźnicy są obciążani?

Przewozy kabotażowe - obowiązujące przepisy

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. wprowadziło kilka kluczowych regulacji, które powinien znać każdy przewoźnik wykonujący przewozy kabotażowe. Jedną z nich jest wymóg określony w art. 8. ust. 1. dotyczący posiadania licencji wspólnotowej a w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, posiadania przez niego świadectwa kierowcy. Wymóg posiadania przez przewoźnika licencji wspólnotowej nie dotyczy jednak ...

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy również dla przewoźników

Zgodnie z art. 4 ust. 3) lit. b) ustawy o transporcie drogowym, transport drogowy to nie tylko krajowy lub międzynarodowy transport drogowy rzeczy, ale również działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ustawa nie definiuje jednak, co oznacza to pojęcie. Uczestnikom sektora transportowego „pośrednictwo przy przewozie rzeczy” kojarzy się ze spedycją. Co się naprawdę kryje pod tym pojęciem? Czy pośrednik przy przewozie rzeczy to faktycznie spedytor? Czy takim pośrednikiem może być również przewoźnik?

Busy do 3,5 tony - jak ubezpieczać swoją odpowiedzialność cywilną

Polski rynek ubezpieczeniowy nie wypracował jeszcze oferty OCP dla „busiarzy” i często zawarcie takiego ubezpieczenia w ogóle nie jest możliwe, a jeżeli już, takie ubezpieczenie nie daje dostatecznej ochrony. Rekomendowane przez naszą kancelarię rozwiązania dedykowane „busiarzom”, dają możliwość zawierania ubezpieczenia OCP, które uwzględnia bardzo szeroki zakres ochrony. I co jest ważne, gwarantuje ochronę nie tylko odpowiedzialności cywilnej ponoszonej w związku z wykonywaniem przewozów międzynarodowych i krajowych, ale również przewozów kabotażowych na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

Spedytor jako przewoźnik umowny
- za co spedytor na prawdę odpowiada

Wielu spedytorów nie potrafi trafnie ocenić w jakiej roli występują, jaką ponoszą odpowiedzialność i czym ryzykują decydując się na prowadzenie działalności spedycyjnej. Efektem tego jest zawieranie umów przewozu i ponoszenie odpowiedzialności jak przewoźnik. Co decyduje o ponoszonej odpowiedzialności? Jak rozpoznać, czy zawarta umowa jest umową przewozu, czy spedycji? Czy zlecanie przewozów podwykonawcom to spedycja? Kiedy spedytor staje się przewoźnikiem umownym? Jak ubezpieczać faktyczną odpowiedzialność spedytorów? 

Przeważenie pojazdów do 3,5 tony
- realia BUS-przewozów

Przekraczanie dopuszczalnej masy całkowitej, powszechnie określane jako przeładowanie lub przeważenie pojazdu, to niemalże codzienny proceder. Dotyczy to szczególnie małych pojazdów do 3,5 tony, których konstrukcja pozwala nawet na kilkakrotne przekroczenie dopuszczalnej ładowności. Potwierdzają to informacje prasowe i zamieszczane na stronach WITD, a także liczne orzeczenia sądów administracyjnych. Statystyki prowadzone przez GITD również to potwierdzają.

Odszkodowanie za szkodę w towarze
- komu faktycznie je płacimy

Ubezpieczenia OCP należą do kategorii ubezpieczeń, w których beneficjentami są osoby trzecie, które w wyniku określonego działania lub zaniechania ubezpieczającego (przewoźnika) doznały szkody. Można zatem stwierdzić, że ubezpieczenie OCP jest zawierane przez przewoźników na rzecz osób trzecich, których interes finansowy mają ochraniać. Kto jest uprawniony do odszkodowania z polisy OCP? Kiedy odszkodowanie nie może być wypłacone spedytorowi, który zlecił nam transport? Kiedy odszkodowanie może być wypłacone przewoźnikowi?

Polisa OCP - bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt

Ubezpieczenie OCP jest w dalszym ciągu postrzegane jako coś obowiązkowego. „Obowiązkowość” nie wynika bynajmniej z konieczności zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych szkód a z błędnego wyobrażenia, że bez polisy OCP nie uda się otrzymać zlecenia transportowego. Takie postrzeganie ubezpieczenia OCP powoduje, że kupowane przez przewoźników polisy są tanie i nie chronią ich interesów w sposób dostateczny. Takie stereotypowe myślenie powoduje, że w razie wystąpienia szkody przewoźnik niejednokrotnie musi zmierzyć się z nią sam i również sam ponieść konsekwencje finansowe jej powstania. Czego może nie chronić tanie polisa kupiona u agenta? Czy opłaca się kupować tanie i kiepskie polisy? 

Chcesz wiedzieć więcej?
bottom of page